3DONtv

Jak zautomatyzować skanowanie 3D?


W dobie przemysłu 4.0 kluczową rolę odgrywa kontrola jakości. Jej automatyzacja jest możliwa, dzięki wykorzystaniu robotów współpracujących wraz ze skanerami 3D. Technologia skanowania 3D pozwala na sprawdzenie dokładności i jakości wyprodukowanego detalu w sposób bezstykowy. Dzieje się to za sprawą zestawienia skanów 3D fizycznego obiektu z modelem wyjściowym wykonanym w programie CAD.

Wdrożenie automatycznej kontroli jakości z wykorzystaniem robota współpracującego i skanera pozwala na 100% kontrolę jakości. Zaletą tego typu rozwiązania jest wysoka precyzja – możliwość osiągania wysokiej dokładności pomiarów. Samo skanowanie 3D jest bezinwazyjne – nie ma potrzeby dotykania detalu, zaś wykorzystanie skanera umożliwia zebranie bardzo dużej liczby punktów w bardzo krótkim czasie.

Automatyzacja kontroli jakości na linii produkcyjnej dla każdego wyprodukowanego elementu zapewnia realną oszczędność czasu i pieniędzy. Przykład takiego rozwiązania stanowi wykorzystanie robota oraz stanowiska do automatycznego procesu skanowania

Zasada działania takiego przykładowego stanowiska jest bardzo prosta. Robot pobiera detal z linii produkcyjnej i umieszcza go na stoliku obrotowym, gdzie następuje precyzyjne skanowanie 3D. Następnie odbywa się kontrola OK/NOK wg modelu referencyjnego – robot zabiera detal ze stolika obrotowego i odkłada go na linie produkcyjną, jeśli mierzone wartości mieszczą się w zadanych tolerancjach lub odstawia detal na bok jako produkt wadliwy. W ten sposób możliwe jest wykonanie kontroli każdego detalu na linii produkcyjnej i odpowiednio szybkie reagowanie w razie potrzeby.

W zakładach produkcyjnych niezwykle ważne jest, aby kontrola jakości wykonywana była na każdym etapie produkcji. Analiza danych z produkcji umożliwia wcześniejszą identyfikację i eliminację błędów procesowych oraz pozwala uniknąć kosztownych napraw. Generowane raporty pomiarowe umożliwiają archiwizację danych, co pozwala na tworzenie analiz historycznych oraz bezpośrednie śledzenie procesowe produktu na każdym etapie produkcji, a także wspomaga przyszłościowe planowanie produkcji. Wykorzystanie technologii skanowanie 3D w kontroli jakości daje pewność, że dany detal został wyprodukowany prawidłowo, zaś ewentualne błędy są łatwo identyfikowane.

Więcej o tym jak zautomatyzować skanowanie 3D, w kolejnym odcinku Porady 3D opowiada Paweł Knapek z Evatronix.

Evatronix SA
Wiktora Przybyły 2
43-300 Bielsko-Biała
Polecamy:
Powiązane:
Partnerzy