Rusatcom obejmie akcje Zortrax

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Rosyjska spółka Rusatcom – Additive Technologies podpisała umowę z przedstawicielami firmy Zortrax, na mocy której RusAT docelowo ma zostać właścicielem akcji stanowiących do 50% kapitału zakładowego spółki.

RusAT oraz założyciele olsztyńskiej spółki Zortrax produkującej drukarki 3D, 19 lipca 2021 roku podpisali trójstronne porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (Term sheet). Przedmiotem transakcji, w wyniku której RusAT docelowo ma zostać właścicielem akcji stanowiących nie więcej niż 50% kapitału zakładowego spółki, miałoby być:

  • nabycie przez RusAT 13,850 mln dotychczasowo wyemitowanych akcji spółki Zortrax,
  • objęcie przez RusAT 88 mln akcji spółki nowej emisji powstałych w wyniku dokonania podwyższenia kapitału zakładowego.

Wartość potencjalnej transakcji ma wynosić równowartość 65 mln USD, czyli około 253,3 mln PLN, lecz nie więcej niż 50% godziwej wartości spółki ustalonej przez niezależny podmiot wyceniający. 

RusAT jest częścią rosyjskiego koncernu paliwowego TVEL (TVEL Fuel Company of Rosatom). TVEL jest wyłącznym dostawcą uranu do rosyjskich elektrowni atomowych.


Źródło: evertiq.pl, Zortrax

Dodano 21.07.2021

Powiązane:
Partnerzy