Sygnis przejmuje Zmorph

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Zarząd Sygnis SA poinformował, iż w dniu 29 lipca 2022 r. nabył od Warsaw Equity Management SA 5.421.668 akcji spółki ZMORPH S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiących 77,88% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania tylu samo głosów na walnym zgromadzeniu.


Cena nabycia akcji została ustalona na łączną kwotę 3.645.001,92 zł, na którą składają się 542.166,80 zł zapłaty za akcje oraz 3.102.835,12 zł tytułem kupna wierzytelności z tytułu pożyczek wraz z odsetkami, udzielonych przez Warsaw Equity Management spółce ZMORPH S.A. termin spłaty tych pożyczek przypada na 31 grudnia 2022 r.. Rozliczenie tej transakcji winno nastąpić w drodze objęcia przez Warsaw Equity Management 1.822.501 akcji po cenie emisyjnej 2,00 zł za akcję w podwyższonym kapitale zakładowym Sygnis.

Ponadto, Sygnis oraz Warsaw Equity Management zawarły porozumienie, na podstawie którego Sygnis będzie posiadać 6.705.196 akcji ZMORPH S.A., stanowiących 96,32% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu.

Zarząd wskazuje, iż celem nabycia ZMORPH S.A. jest rozszerzenie działalności Sygnis poprzez uzupełnienie portfolio grupy o producenta urządzeń reprezentujących najwyższą jakość produktową w zakresie addytywnych technik termoplastycznych oraz technologiczną, a także ich dalszy rozwój przy współpracy z działem R_D Sygnis.


Źródło: Sygnis SA

Dodano 04.08.2022

Sygnis SA
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Powiązane:
Partnerzy