Skaner 3D w wyjątkowym projekcie

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Skaner 3D w wyjątkowym projekcie tworzenia anatomicznej butelki dla niemowląt.


Branża akcesoriów dla noworodków i niemowląt to dziś prężnie rozwijający się sektor biznesowy. Producenci prześcigają się w kreatywności tworząc coraz to bardziej wymyślne produkty mające na celu wspomóc młodych rodziców w opiece nad dzieckiem. Wśród całej masy kolorowych i często zbędnych produktów zdarzają się jednak produkty wyjątkowe, które stworzone są po to by realnie pomagać, wspierać rodziców i tworzyć normalność tam gdzie nie zawsze jest taka możliwość.

Takim właśnie wyjątkowym produktem jest spersonalizowany dozownik pokarmu dla niemowląt New Eve, który został stworzony przez wielokrotnie nagradzaną w wielu prestiżowych konkursach projektantkę Beatę Nikolajczyk - Miniak. Projekt innowacyjnej butelki do mleka dla najmłodszych, w kształcie kobiecej piersi zaprojektowany został tak aby najwierniej odwzorować naturalne karmienie w sytuacjach gdy nie jest ono możliwe. Powstał w oparciu o prace badawczą wspartą środkami finansowymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Butelka przyszłości

Proces tworzenia butelki rozpoczął się od ankiety dedykowanej matkom karmiącym naturalnie, rozpowszechnionej online na portalach społecznościowych oraz udostępnionej w różnych charytatywnych placówkach. W badaniu wzięło udział 100 kobiet, których piersi zostały na podstawie zebranej dokumentacji zwymiarowane w dwóch płaszczyznach – w widoku z przodu oraz w widoku z przekroju bocznego. Aby odwzorować nieregularny kształt kobiecej piersi użyto najnowocześniejszej technologii skanowania 3D ukrytej w nowym skanerze SMARTTECH3D med. Skaner ten działa w technologii strukturalnego światła białego LED i wykonuje pomiar pola o powierzchni 300x200 mm w czasie zaledwie 0.2 sekundy. Dodatkowo dzięki technologii światła białego LED pomiar jest w pełni bezpieczny dla ciała człowieka.

Samo skanowanie 3D polega na uzyskaniu informacji o kształcie, geometrii obiektu oraz utworzenie jego wirtualnej, cyfrowej kopii. W wyniku skanowania otrzymuje się chmurę punktów czyli zbiór odzwierciedlających powierzchnię skanowanego przedmiotu. Są one opisane za pomocą trzech współrzędnych X, Y, Z oraz mogą przechowywać dodatkowo informacje o kolorze obiektu. Następnie z punktów tych tworzy się siatkę trójkątów. Dzięki niej kształt przedmiotu odzwierciedlony jest szczegółowo za pomocą zbioru kilku milionów małych trójkątów.

Badanie kształtu brodawki sutkowej przeprowadzono wyłącznie przy udziale wspomnianego skanera 3D co pozwoliło na pobranie wymiarów geometrycznych: szerokości, długości i wysokości części sutkowej gruczołu piersiowego. Dzięki szczegółowej analizie wykonanej przez dedykowane do skanerów 3D oprogramowanie SMARTTECH3Dmeasure, opierającej się na obliczaniu i mierzeniu struktury badanej powierzchni, wygenerowane zostały pośrednie wartości charakteryzujące załamania, wgłębienia oraz nierówności występujące na brodawce sutkowej. Dodatkowo dzięki precyzji technologii skanowania 3D możliwe było obejrzenie w powiększeniu struktury powierzchni otoczki sutkowej.

butelka-newev


Ciepło, bliskość, bezpieczeństwo zamknięte w kształcie piersi matki

Wszystkie wykonane badania i analizy pomiarów brodawki sutkowej, uśrednienie wyników i przeanalizowanie zależności pomiędzy proporcjami poszczególnych części gruczołu piersiowego przyczyniły się do uformowania butelki w kształt najbardziej zbliżony do naturalnej piersi. Obserwacja samej części sutkowej znalazła przełożenie w projektowanym dozowniku na uformowanie kształtu i struktury elementu odpowiadającego za wypływ mleka.

Tak powstały rewolucyjny podajnik do mleka „New Eve”, który posiada zarówno cechy anatomiczne jak i zmysłowe charakterystyczne dla gruczołu piersiowego kobiety. Jest on podobny do niej kształtem, plastyczny i miękki a dodatkowo podczas podawania podgrzanego pokarmu oddaje walory cieplne. W budowie dozownika zastosowano dodatkowo materiał zmiennej grubości, który u szczytu dozownika jest najcieńszy i najbardziej plastyczny dzięki czemu dobrze oddaje ciepło. Przy podstawie dozownika materiał jest natomiast najgrubszy i nieelastyczny. Opisana zależność odczuwania ciepłoty mleka znajdującego się w dozowniku bezpośrednio związana jest również z jego kształtem, który pozbawiony podziału na smoczek i butelkę umożliwia dziecku komfortowe przytulenie się na większej powierzchni do „ciepłej piersi”. Podajnik do mleka „New Eve” jest rewolucyjnym projektem w branży produktów dla niemowląt, który z pewnością nie powstałby bez użycia skanerów 3D. Bez wątpienia z powodzeniem znajdzie on szerokie grono zainteresowanych odbiorców.

Sam projekt butelki został już wielokrotnie doceniony na konkursach zarówo w kraju jak i za granicą. Otrzymał między innymi miejsce w finale w międzynarodowym konkursie make me! organizowanym przez Łódź Design Festival - jednym z najważniejszych, międzynarodowych konkursów dla projektantów młodego pokolenia. Dodatkowo została uznana przez światowej sławy jury w konkursie Red dot i zakwalifikowała się do finału.


Źródło: SMARTTECH3D

Dodano 08.12.2019

Powiązane:
Partnerzy