Zortrax w drodze na NewConnect


Zortrax, spółka dostarczająca kompleksowe rozwiązania w zakresie druku 3D, zrobiła ostatni krok w drodze na NewConnect.

30 kwietnia br. podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze notowanej na NewConnect spółki Corelens jednogłośnie przyjęli uchwały dotyczące emisji połączeniowej z dostarczającą kompleksowe rozwiązania w zakresie druku 3D firmą Zortrax. Fuzja zapowiadana w podpisanym 30 września 2020 roku planie połączenia to kamień milowy pozwalający na uzyskanie liderowi druku 3D statusu spółki publicznej.

Połączenie stanie się skuteczne w dniu dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Corelens. Celem Zortrax jest dokonanie prawnego połączenia z Corelens jeszcze w tym kwartale.


Źródło: Zortrax

Dodano 10.05.2021

Powiązane:
Partnerzy