Sygnis New Technologies ze wsparciem NCBR

Ponad 210 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich na realizację nowatorskich projektów trafi do firm i konsorcjów firm z jednostkami naukowymi z woj. mazowieckiego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu „Szybka Ścieżka dla Mazowsza”.

Dofinansowania w łącznej wysokości ponad 210 mln zł NCBR przyznało 26 projektom, w tym dla dwóch dotyczących druku 3D.

  • Sygnis New Technologies sp. z o.o., Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe: Skonstruowanie wielofunkcyjnej hybrydowej drukarki 3D z systemem kontroli jakości w czasie rzeczywistym, 7,67 mln PLN,
  • Sygnis New Technologies sp. zo.o., Fundacja Badań i Rozwoju Nauki: Stworzenie technologii druku z biomateriałów i skonstruowanie biodrukarki 3D do zautomatyzowanego tworzenia bionicznych narządów, 9,89 mln PLN.
Konkurs był skierowany do przedsiębiorców, konsorcjów przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych. Konkurs pozwalał na przygotowanie projektów obejmujących minimum eksperymentalne prace rozwojowe oraz badania przemysłowe i prace przedwdrożeniowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Wnioskodawcy samodzielnie określali zakres i budżet zgłaszanych projektów. W konkursie do NCBR wpłynęło 281 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 1,9 mld zł. Budżet konkursu wynosił - w części dla woj. mazowieckiego – 220 mln zł.


Źródło: NCBR

Dodano 14.10.2020

Sygnis New Technologies
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
Powiązane:
Partnerzy