Wiadomości

Podsumowanie Targów INTARG 2022

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


12 maja w katowickim Spodku / Międzynarodowym Centrum Kongresowym zakończyły się 15. jubileuszowe Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® 2022. Współgospodarzem targów było Miasto Katowice. 

Wydarzenie to tradycyjnie poświęcone było międzynarodowej prezentacji potencjału i dorobku myśli technologicznej i nauki, tj. wynalazków, technologii i usług innowacyjnych kierowanych do przemysłu. Prezentowane na targach rozwiązania łączyły w sobie kreatywność, innowacyjność, wysokie walory techniczne i ekonomiczne, dbałość o wspólne dobro. 

Targi INTARG® dzięki wypracowanej międzynarodowej renomie również w tym roku zostały objęte patronatem przez najwyższej rangi instytucje, na czele z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO - jedną z 16 agend ONZ. (INTARG® jako jedyne targi w Polsce i nieliczne w świecie odbywają się pod honorowym patronatem WIPO). 

Wśród gości honorowych, którzy zaszczycili swą obecnością inaugurację, panele dyskusyjne bloków konferencyjnych oraz galę finałową, znaleźli się m.in.: Minister Dariusz Jóźwiak - Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Edukacji i Nauki, Marco M. Alemán - Dyrektor w World Intellectual Property Organization WIPO, Piotr Zakrzewski - Zastępca Prezesa Urzędu Patentowego RP, Bogumił Sobul - I Wiceprezydent Miasta Katowice, Manli Hsieh - Prezes WIIPA, Kamyar Faramarzi - Doradca Prezesa IFIA, Hana Churáčková - Dyrektor w Urzędzie Patentowym Republiki Czeskiej, Henryk Borczyk - Wiceprzewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk - Prorektor Politechniki Śląskiej, Tomasz Zjawiony - Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Konsul Honorowy Republiki Słowenii, Włodzimierz Kulisz - Prezes Śląskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT.

Obecność na Targach partnerów medialnych, to jest telewizji, radia i prasy, zaowocowała licznymi relacjami i publikacjami, tak ważnymi dla upowszechniania osiągnięć wystawców i promocji ich rozwiązań innowacyjnych i wynalazków oraz całego wydarzenia. 

Targi obfitowały w liczne wydarzenia towarzyszące, m.in. konkurs innowacji (ocena wynalazków przez międzynarodowe jury), konferencje, panele dyskusyjne, prezentacje, spotkania brokerskie i pokazy, promocja programu rządowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii „Dostępność Plus”, ogłoszenie wyników konkursów: LIDER INNOWACJI®, Młody Wynalazca oraz INTARG® 2022, Giełda TOP Wynalazków - z ogłoszeniem polskich laureatów nagród Ministra Edukacji i Nauki za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki, a także networking koktajl oraz wycieczka krajoznawcza dla uczestników z zagranicy.

Wydarzenie zyskało bogatą oprawą artystyczną - występ galowej orkiestry górniczej, zespołu tanecznego „Mały Śląsk” oraz koncert zespołu „After Midnight”. 

INTARG® 2022 w liczbach:

 • wsparcie 21 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych 
 • wystawcy (stacjonarni oraz online) z 38 krajów: Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Litwa, Macedonia Północna, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Rumunia, Senegal, Serbia Singapur, Słowacja, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 506 wynalazków i innowacji
 • 41 jurorów i ekspertów z 18 krajów, reprezentujących świat nauki, przemysłu
  i biznesu
 • 16 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu.

TEMATYKA INTARG® 2022

Na Targach zaprezentowano wynalazki oraz innowacyjne wyroby, technologie i usługi z wielu branż i dziedzin - od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego. W większości były to rozwiązania o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL - bliskie wdrożeniu lub już wdrożone.

WYSTAWCY

Wystawcami - polskimi i zagranicznymi - były jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz), MŚP oraz duże przedsiębiorstwa, start-upy, a także „młodzi wynalazcy”. Swoje stoiska miały również instytucje rządowe, jednostki samorządowe, organizacje międzynarodowe, izby gospodarcze, firmy usługowe i podmioty z otoczenia biznesu. 

KONFERENCJE

Politechnika Śląska, partner merytoryczny Targów, zorganizowała dwudniową konferencję – panele dyskusyjne z udziałem naukowców i przedstawicieli świata biznesu, omawiające zagadnienia z wielu obszarów tematycznych obrazujących wagę nauki zarówno w wymiarze społecznym, jak i gospodarczym. Poświęcone one były synergii nauki i przemysłu, transferowi wiedzy i technologii, a także modelom finansowania badań naukowych i wdrożeń w przemyśle. Wszystkie panele odbyły się na terenie Targów, z równoczesnym szerokim udostępnieniem ich poprzez sieć IT. 

KONKURS INTARG® 

Istotnym i integralnym elementem Targów był jak co roku konkurs INTARG®, w ramach którego grono kilkudziesięciu jurorów dokonało oceny prezentowanych rozwiązań, wyłaniając najciekawsze z nich i przyznając nagrody i medale. Członkami zespołu jurorów oceniających prezentowane rozwiązania byli uznani polscy i zagraniczni naukowcy i eksperci.

GALA FINAŁOWA INTARG® 2022 

W dniu 12 maja 2022 roku odbyła się Gala Finałowa Targów, z udziałem gości honorowych, występem zespołu tanecznego „Mały Śląsk” i uroczystym wręczeniem najwyższej rangi nagród i wyróżnień.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA INTARG® 2022 

Nagrody i wyróżnienia zostały przyznane przez:

 1. Ministra Edukacji i Nauki - za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki; specjalnymi dyplomami nagrodzone zostały wynalazki najwyżej ocenione na arenie międzynarodowej w 2021 roku.
 2. Kapitułę XX edycji Konkursu LIDER INNOWACJI® 2022 - Certyfikaty godła promocyjnego i statuetki LIDER INNOWACJI® 2022 w trzech kategoriach:
  • instytucja innowacyjna,
  • przedsiębiorstwo innowacyjne,
  • menadżer innowacji
 3. Patronów i Partnerów INTARG® 2022
  • Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO - nagrody w kategoriach: kobieta wynalazca, TRL, zielony ład, innowacje społeczne
  • Prezesa Urzędu Patentowego RP
  • Prezesa Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej
  • Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT
  • Prezesa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA
  • Prezesa Światowego Stowarzyszenia Własności Intelektualnej WIIPA
  • Prezesa Polskiej Izby Ekologii PIE
 4. Międzynarodowe Jury konkursu INTARG® 2022
  • Grand Prix Najlepszy wynalazek zagraniczny 
  • Nagroda Przewodniczącego Jury
  • Nagrody platynowe
  • Nagrody diamentowe „Pro societas bono”
  • Nagrody za najwyższy poziom gotowości technologicznej TRL
  • medale złote, srebrne i brązowe
 5. Stowarzyszenia i izby wynalazców z Kanady, Francji, Iranu, Rumunii, Wietnamu.


Na stronie www.intarg.pl zaprezentowani są wszyscy tegoroczni Wystawcy i ich wynalazki, wraz z publikacją uzyskanych przez nich nagród oraz medali przyznanych przez Jury oraz Patronów i Partnerów Targów.

Katalog, wykaz i opis wynalazków i innowacji, wyniki konkursów INTARG®,LIDER INNOWACJI®, MŁODY WYNALAZCA 2022 oraz nagrania video z całego wydarzenia dostępne są na stronie: www.intarg.pl.


Źródło: Eurobusiness-Haller
Redaktor: MRR

Dodano 31.05.2022

Powiązane:
Partnerzy