Dolnośląski Inkubator Druku 3D

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Do końca 2020 roku we Wrocławiu powstanie pierwszy, innowacyjny na skalę kraju oraz województwa Dolnośląski Inkubator Druku 3D.

Centrum Druku 3D będzie specjalizowało się w wydruku elementów z tworzyw sztucznych, metalu oraz modeli wykorzystywanych w medycynie. Każda ze stref zostanie wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia drukujące, których zakup przez małe przedsiębiorstwa byłby niemożliwy ze względu na zbyt wysokie koszty związane z zakupem urządzeń oraz późniejszą eksploatacją.


- To wielka inwestycja, która potwierdza rozwój innowacyjności na Dolnym Śląsku! Wsparcie Samorządu Województwa w realizację projektu będzie owocowało rozwojem sektora MŚP oraz podmiotów do niego należących, otwartych na innowacyjne pomysły oraz nowoczesne technologie - zapewnia Michał Bobowiec, członek zarządu województwa.


Inwestorem jest Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., a realizację inwestycji wesprą środki europejskie pozyskane z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w wysokości ponad 15 mln zł, których dysponentem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski Inkubator Druku 3D skierowany będzie w szczególności do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność i nie mają jeszcze swoich obiektów produkcyjnych, magazynowych czy też usługowych. Będzie to impulsem do rozpoczęcia współpracy oraz wymiany dobrych praktyk wśród przedsiębiorców w zakresie technologii druku 3D.


- Naszym celem jest przybliżenie technologii druku 3D i rozpowszechnienie jej do jak największej liczby osób. Podczas rozmów z przedsiębiorcami z województwa dolnośląskiego, jak również z całej Polski, widzimy bardzo duży potencjał oraz zapotrzebowanie na tego typu usługi - mówi Sebastian Kącki, prezes zarządu Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.


Planowana inwestycja będzie pierwszym miejscem w województwie dolnośląskim, gdzie przedsiębiorcy będą mogli korzystać z infrastruktury biurowej, warsztatowo-produkcyjnej oraz otrzymywać wsparcie w zakresie technologii druku 3D.

Główne założenia Dolnośląskiego Inkubatora Druku 3D: 

  • Wsparcie grupy 27 firm z sektora MSP poprzez udostępnienie powierzchni biurowych oraz hali produkcyjno-warsztatowej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Udostępnienie przedsiębiorcom infrastruktury wchodzącej w skład Centrum Druku 3D wraz ze wsparciem i doradztwem ze strony wykwalifikowanych inżynierów.
  • Popularyzacja technologii druku 3D poprzez udostępnienie przedsiębiorcom najnowocześniejszej infrastruktury.
  • Realizacja misji Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki z wykorzystaniem idei otwartego laboratorium, dostępnego dla jednostek naukowych do prac badawczo-rozwojowych, a także przedsiębiorców i osób fizycznych, chcących poznać tajniki druku trójwymiarowego, jak również dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach kursów i warsztatów.
Dolnośląskie Centrum Druku 3D
  • powierzchnia biurowa (około 1800 mkw.) oraz strefa warsztatowo-produkcyjna (około 5000 mkw.),
  • trzy strefy druku wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia drukujące,
  • wynajem na preferencyjnych warunkach,
  • wsparcie merytoryczne ze strony inżynierów,
  • integracja środowiska naukowego oraz biznesowego,
  • inicjowanie nowych przedsięwzięć zarówno o charakterze naukowym, jak i komercyjnym.

Źródło: Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


Dodano 25.05.2020

Powiązane:
Partnerzy