Druk 3D a zdrowie użytkowników

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Nowoczesne rozwiązania technologiczne znacząco wpływają na charakter pracy w branży produkcyjnej czy przemysłowej. Przede wszystkim poprawiają efektywność działań, mogą jednak także – o czym rzadziej się mówi – powodować niewystępujące dotąd w produkcji zagrożenia.


Nowoczesny nie oznacza jednak szkodliwy. Odpowiedzialni twórcy innowacji zabezpieczają bowiem także zdrowie użytkowników. Tak jak 3DGence, wyposażając swoją drukarkę przemysłową w system filtracyjny i chroniąc pracowników przed pyłami i oparami.

Bezpieczeństwo pracowników od lat zajmuje wysoką pozycję na liście priorytetów nie tylko przedsiębiorców, ale też instytucji zajmujących się ochroną zdrowia. Właśnie dobiega końca europejska kampania informacyjna „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”, której celem jest szerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy. Objęła ona ponad 30 państw i uczestniczyło w niej ponad 17 000 osób. 

Nie chodzi jednak tylko o mówienie o zagrożeniach, ale przede wszystkim o uświadomienie, jak można im zapobiegać.

Przede wszystkim ochrona pracownika

Czy zatem samego druku 3D trzeba się bać? Absolutnie nie. Badania polskich naukowców z ośrodka badawczego SAJTOM Light Future potwierdziły, że maksymalna temperatura panująca podczas druku 3D – w typowej drukarce FDM – to 250 stopni Celsjusza. A dopiero w dużo wyższej temperaturze powstaje groźny cyjanowodór i tlenek węgla. Temperatura druku jest jednak wystarczająca do tego, aby rozpoczął się częściowy rozkład używanych materiałów, a co za tym idzie, wydzielił się styren oraz toluen. 

Według danych zgromadzonych przez ECHA, czyli Europejską Agencję Chemikaliów, zarówno styren, jak i toluen zaliczają się do niebezpiecznych związków, których skutkom należy przeciwdziałać.

System filtrujący na straży bezpieczeństwa

Opcjonalny system filtracji LAS 42 dla przemysłu zastosowany w drukarce 3DGence INDUSTRY F420 zawiera dwa niezbędne elementy – filtr HEPA klasy H13 oraz węgiel aktywny. HEPA jest w stanie wychwycić nawet mikroskopijne cząsteczki. Wszystko to dzięki wełnie szklanej, która swoją 3-warstwową strukturą zapobiega przedostawaniu się cząsteczek do naszego układu oddechowego. Filtr HEPA H13 wykazuje dużą skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń, wychwytując zwłaszcza pyły zawieszone, natomiast węgiel aktywny pochłania powstające w trakcie procesu druku zanieczyszczenia gazowe czy opary. Dzięki takiemu doborowi komponentów systemu pozbycie się szkodliwych substancji staje się dużo prostsze. 

Technologia zmienia przemysł, dając mu nowe możliwości rozwoju. Implementując nowości w swoich przedsiębiorstwach, warto jednak pamiętać, że innowacja nie może być ważniejsza od zdrowia i bezpieczeństwa pracownika. Wsparcie produkcji może być jednocześnie nowoczesne i nieszkodliwe. Wystarczy wybrać odpowiednie narzędzia, spełniające aktualne normy i zaprojektowane z myślą o użytkownikach.

 


Źródło: 3DGence 


Dodano 13.12.2019

Powiązane:
Partnerzy