Żywice dla protetyki z dofinansowaniem NCBiR

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki XIII edycji konkursu w ramach programu „Lider”, skierowanego do młodych naukowców.

Finansowanie w wysokości blisko  6 mln złotych otrzymają 4 projekty, które będą realizowane na Politechnice Krakowskiej. Badacze będą pracować nad nowymi materiałami ceramicznymi dla medycyny i implantologii, żywicami nowej generacji wraz z drukarką 3D na potrzeby protetyki stomatologicznej, inteligentym systemem oceny gleby i doboru właściwego sposobu jej nawożenia dla rolnictwa precyzyjnego oraz nowatorskim sposobem izolacji dźwięków w budynkach. W sumie w tej edycji programu "LIDER" wsparcie w wysokości ponad 71 mln zł otrzyma 49 projektów badawczych.

„LIDER” to program dla doktorantów, nauczycieli akademickich nie posiadających stopnia doktora oraz doktorów i doktorów habilitowanych, którzy uzyskali stopień naukowy nie wcześniej niż w ciągu ostatnich 7 lat. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie i posiadają potencjał wdrożeniowy.

W XIII edycji konkursu finansowanie otrzyma 49 projektów młodych badaczy z całej Polski na łączną kwotę 71 302 491,11 zł, cztery z nich będą realizowane na PK.

 

Źródło: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dodano 05.12.2022

Powiązane:
Partnerzy