Drukarz 3D - nowy zawód przyszłości

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU


Firma GLOBAL 3D i Politechnika Koszalińska podpisały umowę o współpracy w ramach tworzenia Uniwersytetu Europejskiego EU4DUAL, w skład którego wchodzi 9 uczelni wyższych z Unii Europejskiej.

W ramach zawartego porozumienia, firma GLOBAL 3D - jako ekspert w dziedzinie technologii addytywnych, będzie pomagać uczelni przy tworzeniu programów kształcenia dla nowego zawodu drukarz 3D, w efekcie czego, powstaną programy studiów oraz systemy szkoleń i podnoszenia kwalifikacji, rozpoczną się badania nastawione na kształcenie zarówno dualne jak i praktyczne. Wszystko to w imię idei rozwoju współpracy nauki i biznesu oraz ścisłych działań na szczeblu społeczno-gospodarczym.

Uniwersytet Europejski EU4DUAL współtworzony przez Politechnikę Koszalińską na mocy decyzji Komisji Europejskiej z końca lipca 2022r., został jednym z trzech nowych konsorcjów powołanych do funkcjonowania w Unii Europejskiej. Poza Politechniką Koszalińską w skład Uniwersytetu weszły uczelnie wyższe z Francji, Niemiec, Finlandii, Austrii, Węgier, Chorwacji i Malty. Rolę koordynatora projektu pełni Mondragon Unibertsitatea z Kraju Basków w Hiszpanii. Sojusz ma być największą w zjednoczonej Europie instytucją kształcenia dualnego i praktycznego, w której standardy akademickie i biznesowe będą wzajemnie przenikać się i uzupełniać. W związku z tym, EU4DUAL tworzą nie tylko uczelnie, ale również przedsiębiorstwa i instytucje samorządowe państw wchodzących w skład tego konsorcjum- co za tym idzie- przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego będą mieli realny i aktywny wpływ na podejmowane kierunki działań w ramach kształcenia i nauki.

Obecnie, jedynie 21 polskich uczelni wyższych wchodzi w skład uniwersytetów europejskich.


Źródło: Global 3D

Dodano 02.09.2022

Powiązane:
Partnerzy