Zortrax zostanie spółką publiczną

POSŁUCHAJ ARTYKUŁU

Firma Zortrax S.A. podpisała list intencyjny z notowaną na NewConnect spółką Corelens w sprawie połączenia obu podmiotów, celem uzyskania przez Zortrax statusu spółki publicznej.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Zortrax na Corelens w zamian za akcje, które Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax. W ramach emisji połączeniowej Corelens wyemituje dla akcjonariuszy Zortrax co najmniej 112.681.666 (sto dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć) akcji, po cenie nie wyższej niż 1,26 zł. Emisja zostanie dokonana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Corelens. Przeprowadzenie emisji nie będzie wiązać się z koniecznością sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego. Po emisji dotychczasowi akcjonariusze Zortrax będą kontrolować co najmniej 97 proc. akcji Corelens.

Efektem połączenia będzie uzyskanie przez Zortrax statusu spółki publicznej. Dotychczasowa działalność Corelens, koncentrująca się na dostarczaniu specjalistycznych rozwiązań dla branży okulistycznej, ulegnie wygaszeniu poprzez sprzedaż aktywów spółki lub zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do końca 2020 r.

Źródło: Zortrax S.A.

Dodano 14.09.2020

Powiązane:
Partnerzy