Książka o druku 3D/AM w przemyśle i medycynie

 

Książka "Druk 3D/AM. Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze"  zawiera nie tylko bardzo obszerne rozdziały na temat zastosowania druku3D/AM w przemyśle i medycynie lecz również rozdziały o zastosowaniach w edukacji, sztuce, modzie i wielu innych dziedzinach.

Druk 3D to tzw. wytwarzanie przyrostowe, po angielsku Additive Manufacturing, AM. Ten ostatni termin stosuje się obecnie głównie do wytwarzania przemysłowego. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawi najnowocześniejszą wiedzę o zastosowaniu tej technologii, która zresztą ma już od dawna praktyczne zastosowanie (na świecie i w Polsce). 

W książce tej – unikalnym przewodniku po zastosowaniu druku 3D/AM w przemyśle, medycynie, sztuce i nie tylko - Czytelnik będzie miał niezwykłą okazję do zapoznania się z tą najnowszą technologią wytwarzania, zmieniającą przemysł, i w coraz większym stopniu życie codzienne. Jest on częścią trzeciej (czwartej?) rewolucji przemysłowej, druk 3D/AM odgrywa również istotną rolę w Polsce.


Źródło: Prof. Helena Dodziuk

Dodano 05.12.2019

Powiązane:
Partnerzy