Branżowe

Mechanik

Mechanik" to istniejący od ponad stu lat miesięcznik naukowo-techniczny, który ma opinię nie tylko najstarszego, ale i najbardziej reprezentatywnego dla branży mechanicznej.

Mechanik  jest pismem o ogólnopolskim zasięgu, polecanym dla inżynierów-konstruktorów i technologów, przedsiebiorców oraz producentów maszyn, urządzeń i narzędzi, rzemieślników oraz słuchaczy średnich i wyższych szkół technicznych.

Mechanik  zamieszcza na swych łamach artykuły o:

  • nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących konstrukcji i technologii maszyn, urządzeń i narzędzi,
  • najnowszych trendach z zakresu eksploatacji obrabiarek i urządzeń technologicznych,
  • najciekawszych osiągnięciach w dziedzinie obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i plastycznej oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych,
  • nowych technikach dotyczących napędów i sterowań hydraulicznych oraz pneumatycznych,
  • zastosowaniach techniki komputerowej CAD/CAM/CAE do prac inżynierskich,
  • godnych polecenia nowościach z zakresu metrologii, materiałoznawstwa, organizacji produkcji,
  • bieżącą informację techniczną o targach, konferencjach, sympozjach, normach i literaturze fachowej.


Mechanik  prezentuje wytwórców oraz profil ich produkcji i charakterystykę wytwarzanych przez nich wyrobów. Na stronie internetowej mechanik.media.pl zamieszczamy bezpłatnie odnośniki (linki) do firm, które zamieszczają reklamy lub artykuły promocyjne w Mechaniku.

Nakład 3400 egzemplarzy. Dostępny tylko w prenumeracie.
Oprócz dużych zakładów przemysłowych znaczną liczbę prenumeratorów stanowią małe i średnie zakłady produkcyjne, instytuty badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie i szkoły średnie techniczne.

Mechanik  ukazuje się w pierwszych dniach miesiąca. Zamówienia przyjmujemy miesiąc przed ukazaniem się numeru, reklamę w wersji elektronicznej do dnia 8 poprzedzającego miesiąca.

Strona www: 
www.mechanik.media.pl

MECHANIK
ul. Świętokrzyska 14A V p. pok. 534
00-050 Warszawa
tel.+48 22-827-16-37
tel.+48 22 336-14-76
fax.+48 22-336-12-65

Kontakt:
Redakcja MECHANIK
skr. poczt. 309
00-950 Warszawa 1
tel.+48 22-827-16-37
tel.+48 22 336-14-76
fax.+48 22-336-12-65
e-mail: mechanik@mechanik.media.pl

Partnerzy